OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA


Szkolenie z cyklu Akademia Moore Polska, z pakietu FUNDAMENTAL.

⌚ czas trwania szkolenia: 8 godzin (dzień roboczy)

💵 cena szkolenia: XXX zł / dzień

📆 najbliższy termin: XXX

FUNDAMENTAL, to pakiet szkoleń zapewniający podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie osobistych kompetencji, komunikacyjnych i organizacji pracy oraz finansów. To idealny wybór dla młodych menedżerów.

CELE SZKOLENIA

• Przygotowanie do profesjonalnej obsługi klienta – omówienie jej specyfiki.
• Zdobycie narzędzi do efektywnego przeprowadzenia obsługi klienta, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz wykorzystywania asertywności w komunikacji z klientem.
• Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności – podniesienie poziomu zadowolenia z pracy i pozytywnej samooceny - wzmocnienie motywacji do zadań i do pracy ogólnie.
• Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
• Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
• Doskonalenie umiejętności obsługi klienta stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb z uwzględnieniem specyfiki relacji z klientem.
• Praktyczne przećwiczenie kontaktu z klientem i ocena jak jest on prowadzony w kontekście budowania autorytetu handlowca.

METODY SZKOLENIOWE

Wierzymy, że tylko na case studies i praktycznym podejściu będziemy się rozwijać.
Stawiamy na analizę przypadków, ćwiczenia zespołowe, indywidualne, dyskusje kierowane, własne metody treningowe, wykład.
Szkolenie będzie realizowane metodami warsztatowymi, angażującymi uczestników.
Wspólnie będziemy odgrywać role, scenki.
Będziemy ćwiczyć w podgrupach.
• Ale także
– postawimy na pracę indywidualną.


UZASADNIENIE SZKOLENIA

• Chcemy dostarczyć wiedzę przeglądową, dającej wiele możliwości pracy z trudnym klientem.
• Dzięki nam osiągnięcie wysoki poziom kultury obsługi i przygotowującej praktycznie do zadań.
• Ćwiczenia pomagają zidentyfikować obszary wymagające doskonalenia i zbliżają do sytuacji rzeczywistych. Pomagają skonfrontować wyobrażenia z realiami. Dostarczają własnych doświadczeń.
• Damy Wam możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
• Dzięki nam będziecie doskonalić umiejętności pracy z klientem stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.Program szkolenia
Obsługa trudnego klienta

Nasi eksperci

Adam Górecki

Trener
Cała Polska

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lidia Skudławska

Partner Zarządzający Moore Polska
Poznań

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Piotr Witek

Partner Zarządzający Moore Polska
Gdańsk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Spodziewane rezultaty
po szkoleniu

PRAKTYCZNA WIEDZA

Praktyczne przygotowanie do pracy pracownika obsługującego klienta; reklamacje, zastrzeżenia, zdobycie narzędzi do efektywnej komunikacji z trudnym klientem poprzez usystematyzowanie wiedzy i umiejętności oraz zdobycie nowej.

WIARA W SIEBIE

Wymiana doświadczeń i nawiązanie relacji w zespole. Zmniejszenie poziomu niepewności, nabranie wiary w siebie i przekonania, że wszystko „jest w rękach” szkolącego się.

WYŻSZA SAMOOCENA

Wzrost poziomu pozytywnej samooceny i motywacji do pracy. Oswojenie z ewentualnymi utrudnieniami, stawienie im czoła, przygotowanie się „do ataku i obrony”.

Razem możemy WIĘCEJ

Zapisz się na szkolenie

Obsługa trudnego klienta