Українське бюро підтримки Вашого бізнесу

Іноземні інвестиції набувають все більшого значення, а виклики глобалізації стають
жорсткішими. Саме тому ми, в Moore Polska, готові підтримати інвесторів у розвитку
бізнесу в Польщі.

Ми постійно прагнемо відповідати очікуванням наших клієнтів. Вони, в свою
чергу, процвітають прямо пропорційно попиту ринку, який стає все більш
відкритим для іноземних інвестицій, особливо з країн АТР (Азіатсько-Тихоокеанського регіону).

У співпраці з офісами, які є частиною мережі Моор Глобал (Moore Global),

Moore Polska може надати вам професійну, всебічну допомогу від експертів з усього світу, незалежно від того, чи ви плануєте процедури розширення, поглинання, придбання або просто плануєте відкрити новий бізнес в Польщі.

В рамках нашої підтримки ми
пропонуємо наступні послуги:

Ми пропонуємо експертні навички та досвід у міжнародному ракурсі. Наша
відповідальність перед клієнтами виявляється також у впровадженні кращих
практик. Ми розуміємо культурні аспекти міжнародних відносин через відносини,
засновані на емпатії, діалозі та розумінні.

АУДИТ

 • Аудит фінансової звітності відповідно до МСФЗ і/або НП(С)БО
 • Аудит фінансової звітності групи для цілей консолідації
 • Аудит окремих фінансових звітів та певних елементів

Надійною платформою якісного аудиторського сервісу є використання програмного забезпечення автоматизації аудиторського процесу CaseWare, завдяки якому наші послуги повністю відповідають міжнародним стандартам якості.

Аутсорсинг повного циклу підготовки звітності за МСФЗ має низку переваг. Залежно від поставлених завдань, враховуються всі фактори: управлінський облік, процес бюджетування, вплив обраних підходів на податковий облік, вимоги Групової звітності, процес складання проміжної звітності, а також довгострокові та короткострокові цілі бізнесу наших клієнтів. Таким чином, забезпечується ефективне управління бізнес-ризиками.

ПОДАТКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

 • Юридичні та фізичні особи
 • Міжнародне оподаткування
 • Вирішення податкових спорів
 • Оцінка та аналіз податкових ризиків
 • Трансфертне ціноутворення

Основою успішної податкової політики будь-якої компанії є успішне вирішення задач у галузі забезпечення відповідності, а також ефективна і прозора фінансова звітність.

Всебічний розгляд податкових питань відповідно до останніх вимог українського податкового законодавства та фінансового становища компанії клієнта гарантує якість та практичність наших податкових консультацій.

АУТСОРСИНГ

 • Послуги з ведення бухгалтерського обліку
 • Послуги з аутсорсингу/ко-сорсингу внутрішнього аудиту
 • Повний пакет фінансової звітності відповідно до НПС(Б)О або МСФЗ
 • Управлінський облік та звітність
 • Відкриття бізнесу в Україні та ін.

ПЕРЕВАГИ АУТСОРСИНГУ

Мінімізація витрат. Професійна команда повністю візьме на себе поточні бізнес-процеси. Керівництво компанії може повністю зосередитися на основній діяльності, не витрачаючи час на рутинну діяльність.
Надійність та достовірність. Достовірність обробки бухгалтерських даних незалежно від обсягів бухгалтерської нформації, що забезпечує впевненість при прийнятті бізнес рішень.
Незалежність та об’єктивність. Неухильне дотримання принципу неупередженості та незалежності, а також негайне повідомлення клієнта про виявлені ризики.
Доступність та якість. У процесі розширення та припинення бізнес діяльності аутсорсинг слугує гарантією високої якості послуг, що надаються.
Управління бізнес ризиками. Ретельна перевірка документації на відповідність останнім змінам нормативно-правових вимог.
Каталізатор якості та прогресу.  Впровадження новітніх технологій та інноваційних розробок разом з високими стандартами передової практики шляхом взаємодії з компаніями, які здійснюють свою бізнес діяльність у різноманітних сферах бізнесу.

КОНСАЛТИНГ

 • Допомога в отриманні дозволу на працевлаштування
 • Аутсорсинг функції управління персоналом
 • Управлінський консалтинг
 • Податковий консалтинг
 • Фінансові розслідування (форензік)
 • Річний звіт про діяльність компанії (звіт керівництва у форматі Annual Report)

Правильне структурування та автоматизація бізнес процесів, систем управління та контролю дозволяє досягти стабільної динаміки росту бізнесу, скорочення витрат і підвищення ефективності управління бізнес структурою.

Наші практичні консультації спрямовані на вдосконалення системи бухгалтерського обліку, оподаткування та корпоративного обліку. Рекомендації з впровадження та вдосконалення програмного забезпечення гарантують результат та скорочення поточних витрат бізнесу.

КОРПОРАТИВНІ
ФІНАНСИ

 • Процедура детальної незалежної перевірки
 • Фінансове моделювання
 • MBO & MBI
 • M & A
 • Залучення фінансування
 • Стратегічне планування & Стратегії виходу з бізнесу

ІНФОРМАЦІЙНА
БЕЗПЕКА

 • Консалтинг у сфері ІБ
 • Інтеграція рішень ІБ
 • Тестування ІБ
 • Надання першої лінії технічної підтримки
 • Управління проєктами з ІБ
 • Надання ІТ-навчання

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Інтеграція ERP & CRM систем
 • ІТ аудит & кібербезпека
 • Управління портфелем проєктів
 • Розробка програмного забезпечення
 • Тестування та Quality Assurance (QA)

ПОСЛУГИ З НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ БІЗНЕСУ ТА ОКРЕМИХ АКТИВІВ

 • Оцінка підприємства як цілісного майнового комплексу
 • Оцінка вартості компанії
 • Оцінка корпоративних прав
 • Оцінка основних фондів (основних засобів)
 • Оцінка інтелектуальної власності
 • Оцінка цінних паперів
 • Оцінка боргових зобов'язань

ПОСЛУГИ ІТ-АУТСОРСИНГУ, ІТ-РЕКРУТИНГУ ТА ІТ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

 • ІТ рекрутинг
 • Юридична підтримка ІТ
 • Аутстафінг ІТ послуг

Використовуємо наш передовий потенціал та найкращі таланти для процвітання проєкту.

Moore – команда висококваліфікованих фахівців і професіоналів з багатим досвідом надання спеціалізованих послуг. Ми відкриті до обговорення.

ОЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

Керуючий партнер

+380 68 201 82 28
alexander.yakovlev@moore.ua

ВІТАЛІЙ НАСОНОВ

Керівник департаменту
інформаційної безпеки


+380 67 584 72 08
vitalii.nasonov@moore.ua

ОЛЕКСІЙ ЯКОВЛЕВ

Менеджер з аудиту & Керівник
відділу інноваційних проєктів


+380 63 170 88 84
alexey.yakovlev@moore.ua

ЮЛІЙ ЩУКІН

Партнер з аудиту

+380 50 330 66 85
yuliy.shchukin@moore.ua

ВЛАДИСЛАВ ГИРИЧ

Керівник департаменту
інформаційних технологій


+380 95 716 55 66
vladyslav.gyrych@moore.ua

ВАЛЕРІЯ БОНДАРЕНКО

Старший менеджер з консалтингу

+380 50 733 83 38
valeriya.bondarenko@moore.ua

АНДРІЙ КАГАРЛИЦЬКИЙ

Партнер з аудиту

+380 50 448 34 75
andrey.kagarlytskiy@moore.ua

ГАЛИНА ЛИСАКОВСЬКА

Директор відділу аутсорсингу

+380 95 323 04 72
galina.lysakovskaya@moore.ua

Сергій Голуб

Партнер з аудиту

+380 50 388 9636
sergey.golub@moore.ua

ОЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА

Керівник департаменту маркетингу

+380 50 330 66 85
aleksandra.yakovleva@moore.ua

Світлана Ковальська

Старший менеджер з питань
податків та права


+380 97 963 43 01
svetlana.kovalska@moore.ua

Авторське право © 2022 Moore Polska. Всі права захищені.